2022 exhibition art fashion

CultureSpark blikt terug en kijkt vooruit in 2022!

by Julia Derksen
47 views

For English see below!

Jawel, we zijn er nog!

Het is alweer een nieuw jaar met nieuwe kansen en mogelijkheden. Dat 2021 een bewogen jaar is geweest en zeker voor de cultuursector, is een understatement. Voor velen zal het moeilijk zijn om überhaupt vooruit te kijken, het perspectief op wat een realistisch toekomstbeeld is verandert immers om de week, lijkt het.

Toch willen we met een positieve insteek dit jaar starten: door verhalen te delen die inspirerend zijn – of juist kritisch en aanzetten tot denken en relativeren. Het is immers een bewogen tijd die voor de één misschien wel kansen heeft geboden om te vernieuwen en veranderen, maar voor de ander wellicht alleen maar voor hectiek en problemen heeft gezorgd.

Verhalen van de ‘Cultural Blackout’

Daarom willen we jullie vragen om jullie persoonlijk verhaal, of van bekenden uit jullie omgeving, die tekenend zijn voor deze bijzonder moeilijke tijd die we met elkaar doormaken. Wij willen graag de ongehoorde verhalen van mensen laten horen, die ondernemen in een tijd waarin dit zo goed als onmogelijk wordt gemaakt.

Wil jij je verhaal doen of ken jij iemand die zich graag zou uitlaten over hun persoonlijke of professionele ervaring met de lockdowns? Stuur je verhaal in of neem contact op met ons! Zo zijn anekdotes en verhalen al welkom maar kunnen wij je verhaal ook publiceren in de vorm van een kort interview.

Vooruitblik

Met groot genoegen blikken we hier alvast vooruit naar wat ons te wachten staat in 2022! Zo zijn er op de achtergrond een aantal projectjes aan het borrelen waarvan we alvast kunnen verklappen dat we binnenkort een nieuw kanaal onder onze vleugel zullen lanceren waarbij er cultuur voor jongeren centraal staat.

Ook staan er weer een aantal verse blogs en interviews op de planning en hopen we met ons enthousiasme ook onze lezers en volgers te kunnen inspireren om 2022 een creatief en cultureel jaar te maken!

Nieuwsgierig naar onze aankomende projecten?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en volg ons op Instagram, Facebook en/of LinkedIn, zo mis je niets!

CultureSpark looking back and ahead in 2022!

Yes, we are still here!

It is already a new year with new opportunities and possibilities. To say that 2021 has been a tough year, especially for the cultural sector, is an understatement. For many it will be difficult to look ahead at all, because the perspective on what a realistic picture of the future is changes every week, it seems.

Nevertheless, we want to start this year with a positive approach: by sharing stories that are inspiring – or, on the contrary, critical and encourage you to think and put things into perspective. After all, it is an eventful time that may have offered some opportunities to innovate and change, but for others it may have only caused hectic pace and problems.

Stories from the ‘Cultural Blackout’

That is why we would like to ask you for your personal story, or stories from people around you, that are characteristic of this very difficult time that we are going through together. We would like to hear the unheard of stories of people who are doing business at a time when this is made virtually impossible.

Do you want to tell your story or do you know someone who would like to talk about their personal or professional experience with the lockdowns? Submit your story or contact us! Anecdotes and stories are welcome, but we can also publish your story in the form of a short interview. 

Looking ahead

It is with great pleasure that we look ahead to what awaits us in 2022! For example, a number of projects are bubbling in the background of which we can already reveal that we will soon be launching a new channel under our wing, where culture for youth is central. A number of fresh blogs and interviews are also planned and we hope to inspire our readers and followers with our enthusiasm to make 2022 a creative and cultural year!

Curious about our upcoming projects?
Register for our newsletter and follow us on Instagram, Facebook and LinkedIn, so you won’t miss a thing!

Image credit: Edward Howell /Unsplash

You may also like