De wethouders van de vier grote steden vragen het kabinet om dringend meer budget vrij te maken om de cultuursector te redden.

Grote steden verzoeken kabinet om cultuursector te redden in coronacrisis

by Jacqueline Bourgonje
0 comment

De wethouders van de vier grote steden  vragen het kabinet om dringend de cultuursector te redden. Zij stellen dat het Rijk geld moet vrijmaken omdat de gemeenten niet genoeg budgetten hebben om alle podia, musea en gezelschappen te steunen in de coronacrisis.

De wethouders van cultuur van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht schrijven zondag in een open brief op de website van de Volkskrant.

“Door de sluiting van podia, musea en theaters branden de reserves van de sector momenteel op”, “Analyses van de gevolgen voor de culturele sector in de vier grote steden laten een verlies zien van circa 114 miljoen euro tot 1 juli 2020. De anderhalvemetersamenleving heeft enorme financiële gevolgen voor de sector.”

Grote Steden kunnen de crisis van de sector opvangen

Wethouders geven aan voortdurend naar oplossingen te zoeken, maar niet alle theaters zullen vanaf 1 juni gered zijn omdat zij weer hun deuren voor enkele tientallen bezoekers mogen openen.

De vier grote steden doen hun uiterste best om aanvullende reserves voor de cultuursector te zoeken. De 300 miljoen euro van het Rijk zijn een mooi bedrag, maar zoals de minister zelf ook al aangaf, niet genoeg om de basis duurzaam te redden.

 

Groot belang en economische waarde van kunst- en cultuursector

De wethouders willen het kabinet nogmaals wijzen op het belang van kunst en cultuur voor een samenleving. “De sector is noodzakelijk voor verbeelding, vernieuwing, vooruitgang, vitaliteit en leefbaarheid.”

Daarnaast is de economische waarde van de sector niet te onderschatten, herinneren ze. “De culturele sector biedt werk aan 114.000 mensen, goed voor gemiddeld 7 procent van de beroepsbevolking in de vier grote steden. Ook zijn musea, podia, concertgebouwen en andere culturele instellingen bepalend voor de keuze of mensen hier willen wonen, bedrijven zich hier willen vestigen en toeristen ons willen bezoeken. Deze bezoeken leveren een economische spin-off van honderden miljoenen euro’s aan extra bestedingen waarvan iedereen in Nederland profiteert.”

 

Veel voorstellingen geannuleerd, theaters vrezen faillissement

De vier grote steden besteden samen meer dan 400 miljoen euro per jaar aan cultuur. Het rijksbudget voor de culturele basisinfrastructuur in heel Nederland is 584 miljoen euro per jaar.  Cultuurminister Ingrid van Engelshoven zegt bezig te zijn met een extra steunpakket voor de cultuursector. Maar producenten en theaters roepen dat hoe langer dit duurt hoe groter de kans op faillissementen is.

You may also like