Inschrijving Cultuurmakersfonds start op 11 juni

Inschrijving Cultuurmakersfonds start op 11 juni

by Arianna Ardia-Wenink
0 comment

Professionele makers in de beeldende kunst, theater, film, dans, muziek en letteren die geen meerjarige subsidies ontvangen van overheden of overheidsfondsen, kunnen vanaf donderdag 11 juni een aanvraag indienen voor subsidie van het Cultuurmakersfonds.

In het fonds is een bedrag van twee miljoen euro beschikbaar dankzij de opbrengst van het burgerinitiatief #Doemeemetjeaow en een anonieme schenking.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis ligt het culturele veld vrijwel stil. Makers kunnen hun vak nauwelijks meer uitoefenen. Nu er weer mogelijkheden ontstaan om kunst te presenteren aan kleine publieksgroepen, wil het fonds hen stimuleren om daarvoor aan de slag te gaan. Zeker in deze tijd is samenwerking essentieel. Het Cultuurmakersfonds is ontwikkeld om collectieven van makers binnen de werkterreinen beeldende kunst, theater, film, muziek en Letteren (performance, lezing) een plek te geven waar ze een beroep kunnen doen.

Donderdagochtend zal om 9 uur het virtuele loket van het Cultuurfonds open gaan.

 

Wie komt voor een bijdrage in aanmerking?

Stichtingen of collectieven (geen individuen) van professionele makers die actief zijn in de podiumkunsten, beeldende kunst en letteren en die geen meerjarige subsidies van overheden of overheidsfondsen ontvangen. Professionele makers tonen hun werk regelmatig bij erkende podia, instellingen of manifestaties. e.d. Een collectief dient te bestaan uit minimaal drie makers die werkzaam zijn in dezelfde of verschillende kunstdiscipline(s).

De regeling is bedoeld voor professionele makers die door de huidige crisismaatregelen hard zijn geraakt. Stichtingen en collectieven kunnen geld aanvragen om nog dit jaar een project te realiseren dat qua inhoud, oorsprong en/of opzet gerelateerd is aan de coronacrisis. De aan te vragen bedragen variëren van minimaal € 5.000 tot maximaal € 50.000.

 

Voorwaarden Cultuurmakersfonds aanvraag

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn hier te bekijken

You may also like