Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan theater- en concertzalen, professionele producenten van podiumkunsten en musea om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren. Het Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds en heeft ruim 16 miljoen euro beschikbaar. Je kunt je tot 10 juli a.s. oriënteren op het indienen van een aanvraag. Lees of je in aanmerking kot voor een aanvraag en hoe je een aanvraag kunt indienen.

Kickstart Cultuurfonds

by Arianna Ardia-Wenink
0 comment

Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan theater- en concertzalen, professionele producenten van podiumkunsten en musea om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren.

Zodat de deuren open kunnen, producties weer op de planken kunnen en het publiek weer fysiek in aanraking komt met kunst en cultuur. Kunst en cultuur verbinden mensen met elkaar en zijn daarmee onmisbaar voor een vitale samenleving. Het Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds en heeft ruim 16 miljoen euro beschikbaar.

 

Voor wie?

Het fonds is er voor theater- en concertzalen, professionele producenten van podiumkunsten en musea in Nederland. Instellingen die in 2017 – 2020 meerjarige exploitatiesubsidie ontvangen van het Ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen, komen niet voor ondersteuning in aanmerking.

 

Tot en met 10 juli: oriëntatie

Je kunt je tot 10 juli a.s. oriënteren op het indienen van een aanvraag. Ga naar de website van Kickstartcutuurfonds, kies rechtsboven in het scherm voor het type instelling waarvoor je een aanvraag in wilt dienen en bekijk aan de hand van de criteria of jouw plan in aanmerking komt voor het doen van een aanvraag.

 

Vanaf 15 juli: aanvraag indienen per toerbeurt

Vanaf 15 juli a.s. stelt het Fonds voor de verschillende typen instellingen het aanvraagformulier per toerbeurt open. Lees hier meer over hoe dit in zijn werk gaat.

 

Initiatiefnemers en partners

Het Kickstart Cultuurfonds is een gezamenlijk initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, en de VandenEnde Foundation. Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds / Zadelhof Cultuur Fonds, Fonds 1818, Stichting Zabawas en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben zich bij dit initiatief aangesloten.

Lees het persbericht over de lancering van het Kickstart Cultuurfonds.

You may also like